TS Online

Giới thiệu21/01/2021

Giới Thiệu Quang Ám

Giới thiệu21/08/2019

Ts Mobile - Hệ Phong

Phong là một vật thể vô hình, là đại diện của tự do và lan tỏa. Phong tượng trưng cho tâm trí con người.

Giới thiệu21/08/2019

Ts Mobile - Hệ Hỏa

Biểu tượng của Hỏa là một tảng đá hình kim tự tháp đỉnh hướng lên trời, như ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Giới thiệu21/08/2019

Ts Mobile - Hệ Thủy

Thủy chính là dòng chảy mềm mại trung hòa sự cứng rắn của đất.

Giới thiệu21/08/2019

Ts Mobile - Hệ Địa

Địa chính là nguyên tố nằm ở tầng dưới cùng, với ý nghĩa là tầng nâng đỡ những tầng còn lại.v

Giới thiệu21/08/2019

Ts Mobile - Hệ thống nhân vật

TS Online Mobile nhân vật được chia làm 4 hệ: Phong, Thủy, Hỏa, Địa.

Giới thiệu07/08/2019

Ts Mobile - Huyền Thoại Quay Về

Vào cuối đời nhà Hán,hoạn quan trong cung lộng quyền không xem ai ra gì,để củng cố thế lực,bọn chúng thẳng tay hãm hại những trung thần trong cung làm cho nhà Hán ngày càng suy tàn.Bên ngoài cung thì giặc khăn vàng nổi loạn làm cho sinh linh đồ thán.Hà Tiến lúc này lãnh đạo các chư hầu và đại thần bình định được quân nổi loạn, nhưng sau đó lại mắc phải mưu của bọn hoạn quan mà chết thảm.